Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SURETİYLE BULUT TABANLI KULLANICI HİZMET SÖZLEŞMESİ
(SAAS SÖZLEŞME)

1. TARAFLAR: İşbu Mesafeli Satış Suretiyle Bulut Tabanlı Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi (kısaca “SÖZLEŞME”), ŞİRKET BİLGİ İLETİŞİM TİC. A.Ş (kısaca ŞİRKET) ile www.testcribe.com adresinden ŞİRKET’in sunduğu, “Bulut Tabanlı Yazılım Test Hizmeti”nden yararlanmak için işbu Sözleşme’yi akdeden kişi/kişiler (kısaca KULLANICI) arasındadır. İşbu sözleşme, elektronik ortamda satılan hizmetin aşağıda detayları belirtilen koşullar dahilinde bireysel KULLANICI tarafından yine elektronik ortamda onaylanması ile birlikte yürürlüğe girmiştir. 
ŞİRKET’İN TİCARİ BİLGİLERİ 
MERSİS No : 0325057816000001
Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 772363-0
Vergi Daire ve Vergi Numarası : 325 057 8160 Vergi Dairesi KADIKÖY
Şirket Adresi : Koşuyolu Mahallesi İsmail Paşa Sokak No:39 34718 KADIKÖY / İSTANBUL
Şirket Telefonu : 0216 474 44 88
Kep Adresi : egembilgi@hs01.kep.tr
Şirket E-posta Adresi : info@egemsoft.net

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI:
İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI tarafından, Site üzerinden erişilen bulut tabanlı yazılım test hizmeti uygulamasından (UYGULAMA), faydalanılmasına ve KULLANICI tarafından Site’ye ve UYGULAMA’ya yüklenen verilere (İÇERİK) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla imzalanmıştır. ŞİRKET tarafından sunulan hizmetlerin ayrıntılı özellikleri ve kullanım koşulları www.testcribe.com web sitesindeki tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir. KULLANICI, işbu SÖZLEŞME hükümlerini kabul etmekle, Web UYGULAMAsı içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ŞİRKET tarafından açıklanan her türlü koşulu ve bahsi geçen koşullara uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
3.1. KULLANICI, UYGULAMA’ dan faydalanmak için UYGULAMA’ya “kullanıcı kaydı” yaptıracaktır. Kayıt sırasında ŞİRKET tarafından kendisinden talep edilen bilgileri doğru, tam, güncel bir şekilde sunarak işbu SÖZLEŞME’yi onaylamasını gerektiğini bildiğini, kabul beyan ve taahhüt eder. Bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. KULLANICI’nın bilgilerinin eksik, yanlış, hatalı, gerçeğe aykırı olarak verilmesi, güncel olmaması, İÇERİK’in UYGULAMA tarafından desteklenmemesi, gibi sebepler ile Site ya da UYGULAMA’ya erişim sağlayamamasından ŞİRKET sorumlu değildir. 
3.2. KULLANICI, 18 yaşını doldurmuş ve reşit olduğunu, gerek UYGULAMA “kullanıcı kaydı“ için ve gerekse de işbu SÖZLEŞME’yi imzalamak için gereken yasal ehliyete sahip olduğunu kabul ve beyan eder. KULLANICI, bir işletme adına da “kullanıcı kaydı“ oluşturup işbu sözleşmeyi imza altına alabilir. Bu durumda, işletmesine yönelik gerekli yetkiye haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile ilgili hak ve yükümlülükler, ilgili İşletme’ye ait olacaktır. KULLANICI, yetkilisi olduğu işletme adına oluşturacağı “kullanıcı kaydı”nı münhasıran temsile yetkili olduğu işletme adına ticari amaç gütmeden ve 3. Kişilere aracılık etmeden kullanmakla yükümlüdür. 
3.3. KULLANICI, tek bir Kullanıcı hesabı oluşturma hakkına sahiptir. Kullanıcı hesabının sona erdirilmesi ŞİRKET’in uhdesindedir. Hesabının sona erdirilmesi durumunda KULLANICI, kendi ad ve bilgisi yahut başka bir KULLANICI adı ve bilgisi ile ikinci bir hesap oluşturamaz. ŞİRKET’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır. 
3.4. KULLANICI tarafından UYGULAMA’ya ve sunulan test hizmetine erişim, e-posta adresi kullanılıp, şifre tanımlanarak gerçekleştirilecektir. Oluşturduğu şifresinin güvenliğinden ve gizliliğinden KULLANICI sorumludur. Söz konusu bilgilerin kullanımı ile Site ve UYGULAMA üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin ilgili KULLANICI tarafından yapıldığı kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluk KULLANICI’ya ait olacaktır. KULLANICI, şifresinin yetkisiz kullanımı, güvenliğinin ihlali gibi bir durum ile karşılaşır ise bu durumu derhal ŞİRKET’e bildirecektir. 
3.5. KULLANICI, kayıt olurken ve UYGULAMA’dan istifade ederken yasalara uygun faaliyet içerisinde olacağını, işbu sözleşme ve ekleri ile yürürlükte bulunan yasal mevzuat kurallarına riayet edeceğini gerek UYGULAMA’ya ilişkin hususlara ve gerekse de Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, UYGULAMA ve Site’den bir İşletme yahut 3. Kişi temsilcisi sıfatı ile istifade ediyor ise, bu durumda istifade süresi yetki süresi ile sınırlı olacaktır.
3.6. KULLANICI, tarafından paylaşılan İÇERİK tamamıyla kendi mülkiyetindedir. İÇERİK yahut İÇERİK’in yol açabileceği her türlü sorumluluk (ihlal kayıp, zarar v.b. gibi durumlar) münhasıran KULLANICI’ya aittir. Sayılanlar ile sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik doğruluğu, tahsilat, faturalandırma, vergi bildirimi gibi hususlar hakkında da Şirketin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. ŞİRKET yürürlükteki yasal mevzuattan kaynaklanan sebepler ile İÇERİK’i UYGULAMA’dan ve sistemden silebilir. KULLANICI, ŞİRKET’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek her türlü zarar ve tüm yasal sorumluluktan vareste olduğunu, sorumlu tutulamayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. 
3.7. KULLANICI, Site’nin ve UYGULAMA’nın güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Bu yükümlülükler Site ve UYGULAMA içinde yer alıp, 3. Kişiler tarafından barındırılan bilgiler ve içerik hakkında da geçerlidir. KULLANICI, UYGULAMA’yı, UYGULAMA’nın Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer tüm sistemlerin işlerliğini yahut UYGULAMA ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak ve bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, UYGULAMA’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine, depolama alanına veya UYGULAMA’ya  kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye ve UYGULAMA’ya ŞİRKET’in ve 3. Kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına, depolama alanlarına, verilerine zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin ve UYGULAMA’nın çalışmasında kullanılan programları değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, uyarlamayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını taahhüt eder. KULLANICI, üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan içerikler ve diğer materyaller üretmeyecek, kullanmayacak, test etmeyecektir. Aksi durumda tüm sorumluluklar KULLANICI’ya aittir. 
3.8. KULLANICI, Site’yi yahut UYGULAMA’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar UYGULAMA içinde belirtilecektir.
3.9. KULLANICI, Site’ye yahut UYGULAMA’ya yüklenen İÇERİK’lerin kopyalarını saklayacaktır. ŞİRKET, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İÇERİK’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. ŞİRKET, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İÇERİK’in kaybından sorumlu değildir.
3.10. ŞİRKET, KULLANICI tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak işbu Sözleşme, KVKK Aydınlatma metni ve gizlilik ile ilgili hükümleri kapsamında saklayacak belirtilen sınırlar dahilinde kullanacaktır.  KULLANICI, yürürlükteki gizlilik mevzuatlarının ve zaman zaman yürürlüğe girebilecek tüm uygulama veya değişiklik mevzuatlarının getirdiği tüm yükümlülüklere uymakla yükümlüdür. KULLANICI, kişisel bilgilerinin, bu sözleşmenin koşullarına uygun olarak kullanılması ve ifşa edilmesinden kaynaklanan herhangi bir üçüncü taraf talebine karşı ŞİRKET'i sorumlu tutamaz. KULLANICI, ŞİRKET’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde KULLANICI’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında KULLANICI’ya ve KULLANICI tarafından Site ve/veya UYGULAMA üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler KULLANICI’nın güvenliği, ŞİRKET’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. ŞİRKET ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İÇERİK’i diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve ŞİRKET, KULLANICI’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini, performans değerlendirmelerini, ŞİRKET’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir.
3.11. UYGULAMA’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde KULLANICI, ŞİRKET’le iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. KULLANICI’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, UYGULAMA yahut mesai saatleri içinde +90 850 308 3436 telefon numarasından ulaşabileceği Teknik Destek Merkezi’nden sağlanacaktır.
3.12.  Site veya UYGULAMA üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda KULLANICI bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere UYGULAMA amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. KULLANICI, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından hukuki normlara ve iletişim kurallarına uyma yükümü olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET’in Site veya UYGULAMA üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların UYGULAMA’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. UYGULAMA üzerinden erişilen veya UYGULAMA’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da KULLANICI, Site veya UYGULAMA üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. ŞİRKET, Site veya UYGULAMA üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.
3.13. ŞİRKET, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme ve üzerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik KULLANICI tarafından Site’nin ve UYGULAMA’nınbir sonraki kullanımı ile birlikte kendiliğinden yürürlüğe girecektir. KULLANICI’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.
3.14. KULLANICI, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site veya UYGULAMA kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
3.15. KULLANICI’nın işbu Sözleşme ve Site veya UYGULAMA kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde ŞİRKET KULLANICI’nın üyeliğini feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda ŞİRKET’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının KULLANICI’dan talep hakkı saklıdır.
3.16. KULLANICI, ŞİRKET’in ifa ettiği İçerik Hizmetleri’ni hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. ÜYELİK :
KULLANICI, www.testcribe.com adresi üzerinden veya “testribe.com” alan adı ve alt alan adlarında konumlandırılan uygulamalara üyelik başvurusu yaptığı esnada, Kullanıcı kaydını ve istediği üyelik paketini seçtikten sonra, sistemde belirtilen usulde ve koşullar çerçevesinde ödeme yapacaktır. KULLANICI, Sözleşme’nin imzasından sonra ŞİRKET’in işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren KULLANICI’nin aboneliği, öncesinden seçmiş olduğu üyelik paketi üzerinden devam edecektir. Üyelik kendiliğinden yenilenmeyecektir. Üyelik dönemi süresince herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme ŞİRKET tarafından tahsil edilemez ise, ŞİRKET ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve 13/06/2019 tarihli 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğrayan 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Bu durumda; ŞİRKET yönünden hiçbir sorumluluk olmadığını taraflar kabul beyan ve taahhüt ederler.


5. ÖDEME İŞLEMLERİ:
5.1. KULLANICI UYGULAMA’dan ancak UYGULAMA’da beyan edilen ücretler ve ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.
5.2. KULLANICI, UYGULAMA’yı, UYGULAMA’da belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle KULLANICI’nın üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. UYGULAMA’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri UYGULAMA’nın ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.
5.3. Üyelik döneminin sonunda, Üyelik kendiliğinden yenilenmeyecektir. KULLANICI, UYGULAMA’dan faydalanmaya devam etmek isterse yeni dönem için üyelik yenileme işlemini, istediği üyelik türünü seçerek, kendisi gerçekleştirecektir. KULLANICI, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. ŞİRKET tarafından aksi öngörülmedikçe, paket yükseltme talebi anında, paket düşürme talebi ise ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. KULLANICI’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, KULLANICI’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca, Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere, üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.
5.4. ŞİRKET, KULLANICI tarafından iletilen iletişim e-posta adresine üyelik döneminin başlangıcında ödeme ile birlikte kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden KULLANICI sorumludur.
5.5. ŞİRKET, üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için KULLANICI’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.
6. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ / ÜYELİK AKTİVASYONU / CAYMA HAKKI ve SONA ERME HALLERİ : 
6.1. KULLANICI tarafından satın alınan hizmet, elektronik ortamda teslim edilmektedir. İşbu sözleşme, KULLANICI tarafından elektronik ortamda kabul ile birlikte yürürlüğe girecektir. KULLANICI e-mail ve şifresini girerek oluşturduğu üyelik üzerinden İçerik hizmetlerine ulaşacaktır. KULLANICI hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren faydalanmaya başlayabilecektir.
6.2. Üyelik süresinin dolması ile yahut sözleşmede yazılı feshi sebeplerinin ortaya çıkması halinde sözleşme sona erecektir. Sözleşmenin konusu 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Cayma hakkının istisnaları başlıklı “...Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler…” kapsamında olup Cayma hakkına ilişkin hükümlere tabi değildir. Uygulama kapsamı deneme aboneliği süresince herhangi bir kısıtlama olmaksızın herkes tarafından incelenebilmektedir. Dolayısıyla KULLANICI’nın satın alma işleminden önce UYGULAMA’yı inceleyerek UYGULAMA’ya vakıf olduğu ve beğendiği kabul edilir ve bu çerçevede KULLANICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.
6.3. KULLANICI, bu sözleşmede belirtilen şartları ihlal ederse, ŞİRKET, KULLANICI’nın üyeliğini ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın durdurup üyelik sözleşmesini tek taraflı olarak derhal fesih edecektir. Bu durumda, KULLANICI’nın önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte KULLANICI, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup KULLANICI, fesih tarihi itibariyle Site ve UYGULAMA’yı kullanamayacaktır.
6.4. ŞİRKET, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İÇERİK’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. KULLANICI’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde KULLANICI İÇERİK’i ücret ödemeksizin alabilecektir. ŞİRKET, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler UYGULAMA kapsamında belirtilecektir.
7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:
7.1. Site ve UYGULAMA üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat ŞİRKET’e aittir. KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında ŞİRKET’e KULLANICI’nın UYGULAMA’ya erişimi, UYGULAMA’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İÇERİK’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. 
7.2. KULLANICI, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya UYGULAMA’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site veya UYGULAMA üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den veya UYGULAMA‘dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ve UYGULAMA‘ya ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, ŞİRKET’in açık izni olmaksızın Site ve UYGULAMA’ya veya Site ve UYGULAMA’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.
7.3. KULLANICI, herhangi bir şekilde ŞİRKET’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.
8. SORUMLULUĞUN KISITLANMASI:
8.1. Site kapsamındaki UYGULAMA, yazılım ve sair içerikler hakkında, ŞİRKET’in, UYGULAMA, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir %100 oranında sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. KULLANICI, ŞİRKET’in ayrıca İÇERİK ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. ŞİRKET UYGULAMA’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. ŞİRKET, UYGULAMA’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte UYGULAMA’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. KULLANICI, UYGULAMA’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. ŞİRKET söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yazılım geliştirme kapsamında yapılan çalışmalara yönelik olarak da ŞİRKET ’in kesin bir başlangıç ve sona erme süresi taahhüdü yoktur.
8.2. KULLANICI, UYGULAMA ve UYGULAMA’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan ve Bulut Depolama Alan Sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
8.3. KULLANICI, yüklediği içerikler ile Site ve UYGULAMA’nın kullanımından münhasıran sorumludur. KULLANICI, Fikri Mülkiyet İhlalleri, İÇERİK, UYGULAMA ve Site’nin kullanımına ilişkin olarak 3. Kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (Yargılama masrafları ve Avukatlık Ücretleri de dahil olmak üzere) beri kıldığını kabul ve taahhüt eder. 
8.4. ŞİRKET, Site’nin ve UYGULAMA’nın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak; ŞİRKET, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermemektedir. ŞİRKET’in işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halukarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar KULLANICI tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.
9. MÜCBİR SEBEP HALLERİ:
Mücbir sebep sayılan ve ŞİRKET’in olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, ŞİRKET yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, ŞİRKET için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ŞİRKET’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
10. YETKİLİ MAHKEME:
İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.
11. DELİL SÖZLEŞMESİ:
KULLANICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda ŞİRKET’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
12. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
12.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
12.2. ŞİRKET platformunu bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
12.3. Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Sözleşme, KULLANICI tarafından üyelik yapılması ve gerekli onay ve ödemelerin tamamlanması akabinde KULLANICI tarafından bildirilen elektronik posta adresine ŞİRKET tarafından gönderilecektir.
12.4. KULLANICI ile, kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de ve UYGULAMA’da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla, iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim, yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi ve UYGULAMA’yı bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
12.5. İşbu 12 madde ve alt maddelerden oluşan Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşmenin sistem üzerinde onaylanması ile birlikte, her iki taraf sözleşme ve tüm içeriğine vakıf olmuştur. Sözleşme, elektronik olarak sistem üzerinde onay tarihinde yürürlüğe girer. Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak yapılmış ek sözleşme ile değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı, Sözleşmenin tadili anlamına gelmez. ŞİRKET, online olarak yapılan işbu Sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeksizin kabul etmeme hakkına sahiptir.
12.6. KULLANICI’nın, doğrudan veya dolaylı olarak bu sözleşmeden kaynaklanan tüm ihtilaflarda ŞİRKET’ten talep edebileceği ter türlü tazminat miktarı, KULLANICI’nın hizmeti satın almak için ödediği miktarla sınırlıdır.
12.7. Bu sözleşme maddelerinden bir ya da birkaçını ihlal eden KULLANICI, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca ihlalden dolayı olayın mahkemelere intikal ettirilmesi halindeŞİRKET‘in KULLANICI’ya karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 
12.8. 12 ana madde ve alt maddelerden oluşan işbu sözleşme Site ve UYGULAMA’da yer alan “Mesafeli Satış Sözleşmesi, KVKK ve Çerez Politikası açıklama metnini okudum, anladım ve kabul ediyorum." seçimlik kutusunun işaretlenmesiyle birlikte KULLANICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olur.

EKİ: - Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası